พี่แมว พี่ยุ เข้าพิธีวิวาห์ โฟกัสชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยมาก!!

ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นายสุเทพ พร้อมจิต (พี่แมว) นางธนาภา เขียวอ่อน (พี่ยุ) คู่รักที่ได้รับฉายาว่า คู่รัก 1,200 กิโลเมตร พร้อมด้วยคู่รัก 6 คู่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมงคลสมรส สัมพันธ์ภาพครอบครัว สมรสไร้หนี้ ชีวีมีสุข

ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพแก่กลุ่มเป้าหมายของ พม. ในการสร้างครอบครัวรัก สำหรับคู่รักที่มีความประสงค์จะสร้างครอบครัวดีมีคุณภาพ แต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดงาน

เนื่องในโอกาสห้วงเวลาเดือนแห่งความรัก คู่รักหลายคู่ประสงค์จะเริ่มต้นสร้างครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง แต่ไม่มีทุนทรัพย์หรือมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการจัดงานพิธีมงคลสมรสตามประเพณีเพื่อเป็นการบอกกล่าว ให้ญาติของทั้งสองฝ่ายรับรู้และเป็นสักขีพยานหรือเก็บภาพงานพิธีเพื่อเป็นความทรงจำและความประทับใจ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*